Hier zijn we trots op
1. maatwerk
2. samen
3. expertise
Passende aandacht
Werken bij
SKOR


Voor elke leerling en elke school
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt.
Kinderen hebben verschillende ondersteuningsbehoeften. Van leerkrachten worden specifieke kennis en vaardigheden verwacht. Wij zijn er om de leerling, de leerkracht en de school hierbij te helpen. Met ’t PAST ontwikkelen we samen kansen en mogelijkheden voor elke leerling. 

Expertise in alle vormen en maten
De adviseurs van ’t PAST hebben grote deskundigheid op het gebied van gedrag- en leerproblemen. We zijn opgeleid in het werkveld, hebben ervaring in het S(B)O en zijn breed geschoold. Onze expertise zetten we in binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs bij handelingsverlegenheid in de omgang met leer- en gedragsproblemen. Zowel op individueel-, groeps- en schoolniveau. Dit doen wij praktijkgericht en vanuit een jarenlange ervaring. Al onze specialisten hebben zelf jarenlang voor de klas gestaan en sommigen doen dat nog steeds. Ze weten daardoor heel goed hoe het in de praktijk werkt. Ze staan naast de leerkracht en hebben begrip voor de ouders.

Wij ontwikkelen onze expertise voortdurend door aan te blijven sluiten op de hulpvragen vanuit het werkveld. Dat zorgt ervoor dat we een flexibele organisatie zijn. Voor ons is maatwerk de norm.

Dit kunnen onze adviseurs bieden
Wij zorgen voor een passende aanpak voor de leerling, de gehele groep, de leerkracht en/of het team.

  • U kunt bij ons terecht voor observatie, consultatie en advies.
  • We helpen u bij preventieve en praktische specialistische begeleiding van de leerling. Hierbij nemen we altijd de aanpak van de leerkracht mee en maken we de vertaalslag naar de klas
  • Begeleiding van de leerkracht in aanpak van leerling en klas is ook een mogelijkheid.
  • We verzorgen kennisoverdracht en trainingen voor teams, scholen en natuurlijk ook individuele leerkrachten.
  • We leveren altijd maatwerk.

Voor specifieke inhoud en details kunt op de knoppen hieronder klikken.

Leerling
Groep
Leerkracht
Team
Missie & visie

Met ‘t PAST bieden wij professionele, praktische begeleiding in de vorm van passende aandacht voor de positieve ontwikkeling van ieder kind. Dit doen we door samen met betrokken partijen aandacht te hebben voor het kind, de school, de leerkracht en ouders.

Onze kernwaarden geven aan wat wij belangrijk vinden en wat van ons verwacht mag worden.
  • Toegankelijk
  • Positief, professioneel, praktisch
  • Aandacht
  • Samen
  • Transparant
't PAST ook op uw school?

Elke school kan de verschillende ondersteuningsvormen van ’t PAST afnemen. Per dienst en op maat. De school of schoolorganisatie kan ook een contract met ’t PAST aangaan zodat er altijd een basisaantal uren voor coaching, begeleiding en ondersteuning beschikbaar is.

Alles is mogelijk, wij werken op maat

We informeren u graag over al onze mogelijkheden. Neem contact met ons op via:
mail_outline info@expertisecentrumtpast.nl
local_phone 06 8304 0281

Folders &
nieuwsbrieven
Ons team
 
ff